Việc làm đang tuyển dụng:
> Công ty TNHH Nhà hàng khách sạn Phú Quốc Phụng Hưng tuyển dụng - 06-07-2022 *** Công ty CP Sài Gòn - Phú Quốc tuyển dụng - 01-07-2022 *** CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN KIÊN GIANG tuyển dụng - 04-07-2022 *** Khu nghỉ dưỡng Novotel Phú Quốc - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PHÚ QUỐC tuyển dụng - 31-05-2022 *** Công ty TNHH Liên Doanh Khu Du Lịch Veranda tuyển dụng - 11-06-2022 *** Khu nghỉ dưỡng Novotel Phú Quốc - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PHÚ QUỐC tuyển dụng - 23-05-2022 *** Khu nghỉ dưỡng Novotel Phú Quốc - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PHÚ QUỐC tuyển dụng - 23-05-2022 *** CTY CP THIẾT KẾ XD PQD tuyển dụng - 20-04-2022 *** CTY CP THIẾT KẾ XD PQD tuyển dụng - 20-04-2022 *** CTY CP THIẾT KẾ XD PQD tuyển dụng - 20-04-2022 ***

Văn bản pháp qui